Mindfulness

Nästa grupp startar hösten 2019. Välkommen redan nu med intresseanmälan.  Vill du redan nu öva dig i mindfulness och hitta sätt att balansera din tillvaro så finns grupper i yoga.

8-veckorskurs i stressminskning med mindfulness

Mindfulness handlar om att vara närvarande i nuet, att leva sitt liv medvetet. När man inte längre styrs av omedvetna värderingar, önskningar, tankar eller fantasier som handlar om det förflutna eller framtiden så blir vi friare att välja hur vi vill agera på det som händer inom oss. Genom bland annat meditation med fokus på andningen och kroppsskanning lär vi oss om hur vi reagerar på stressorer omkring oss. Vad som får oss att känna som vi gör och hur vi ska hitta balansen.

Mindfulness är inget nytt, utan kommer ur 2500-åriga traditioner. Det är en av grunderna i den buddhistiska filosofin och psykologin med avsikt att minska lidande och finna lycka och stillhet. På kort tid har mindfulness därför också blivit ett viktigt inslag även i västerländsk hälso- och sjukvård. Forskning visar att 8 veckors träning i mindfulnessmeditation har goda effekter både vid stressrelaterade besvär och för att förebygga återfall vid återkommande depressioner.

Vi grundar vårt kurs i MBSR-metodens 8-veckorsprogram som innebär att vi träffas en gång per vecka, övar själva hemma mellan träffarna (meditation, kroppsskanning och/eller yoga) ca 1 timme per dag under dessa 8 veckor samt en hel tyst dag som kommer ungefär i slutet av programmet. Denna typ av kurs kräver engagemang så innan du deltar har vi ett kostnadsfritt personligt samtal om ca 20-30 minuter för att se om det passar dig. 

Denna kurs är för dig som vill ha ökad livskvalitet och/eller behöver hitta verktyg i vardagen för att hantera stress.