Yoga

Yoga är som medicin för kroppen och sinnet!

​Yoga har sina rötter lång tillbaka i historien med en tradition av andliga och kroppsliga tekniker. Ordet yoga betyder ungefär ”förening av kropp, tanke och själ”. Några av de mest kända skrifterna om yoga är Patanjalis yogasutror från ca 300 år fkr och Hatha Yoga Pradipika från ca 1400-talet. Dessa skrifter har förmodligen inte varit tänkta att läsas på egen hand utan en yogisk vägledare. Den moderna fysiska yogan som vi idag tänker den har utvecklats (och fortsätter att utvecklas) sen 1900-talets början

​De olika ställningarna vi intar i yogan, håller, andas i och släpper påverkar kroppen på olika sätt. Bland annat ökar blodcirkulationen, nervsystemet lugnas, de inre organen masseras och fokus skärps. Du bygger också styrka och smidighet.

Mindfulnessyoga passar dig som föredrar lite lugnare yoga.  Här förenar övningar i att vara närvarande i ögonblicket, andningsteknik, mjuk yoga och kinesisk medicin. Med enkla rörelser får du tid att varva ner, känna din kropp och öva medveten närvaro. Ingen ställning är svår, de anpassas till dina individuella förutsättningar. Genom hela lektionen jobbar vi med andning och mindfulness – medveten närvaro. Den kinesiska medicinen utgör en grund med teorier kring bla de fem förvandlingarna, meridianer och qi. Kroppsinriktad terapi som bioenergetic bodywork kommer in som små pärlor i praktiken. Varje ställning är noga utvald för att öka kroppens flexibilitet, stärka de inre organen och andningen och ge oss övning i att vara närvarande, i nuet.

Viryayoga är mer dynamisk och ger dig styrka och smidighet och vi yogar utifrån fyra komponenter. Asanas – en blandning av positioner från 10 olika moduler ger dig en dynamisk och allsidig träning. Biomekanik – olika teman genomsyrar yogaklassen med betoning på tex grundning eller stabilitet för minskad skaderisk. Filosofiskt tema – varje yogaklass grundar sig i ett filosofiskt tema som kan ge dig en tanke för själen. Glädje – yoga ska vara kul! Det är okej att skratta om en position känns galen eller svår. Genom hela klassen så får du verbal vägledning i de olika positionerna samt fysisk passning för att hitta rätt biomekaniskt.
Biomekanik = rörelselära. Vi lär oss hur vi på bästa sätt medvetet placerar kroppsdelar och leder så att vi yogar bekvämare och säkrare. Se det som att du lär dig kroppskännedom och kontroll.  

Yoga på stol är en enklare form av yoga för dig som inte vill eller kan komma ner på golvet. Du kommer bli överraskad hur mycket man kan jobba med kroppen och sinnet sittandes. Vi erbjuder två grupper i yoga på stol, en i Ramvik som ges i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och en ges i Härnösand i vilken vi alltid avslutar med gemensam fika.

Privatlektion i yoga är både för dig som vill ha en egen introduktion till  yogan liksom för dig som yogat ett tag och vill utvecklas genom en mer djupgående vägledning i hur du yogar på ett för dig både uppbyggande och skonsamt sätt.
Tid enligt överenskommelse. 1 person 60 minuter 600 kr (om fler fråga efter pris).

Aktuellt schema hittar du här. 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial