Våra kunder

Vi jobbar med både stora som små kunder. Våra tidigare uppdragsgivare är bland annat:
Arbetsförmedlingen
Blissum
Gerestaskolan
Grön helhet (återkommande)
Hola Folkhögskola
Härnösands gymnasium (återkommande)
Härnösands kommun (återkommande)
Härnösands tjejjour
Kommunförbundet Västernorrland
Komvux
Kriminalvården
Kristinaskolan
Kvinnojouren
Ladies Circle
Landgrensskolan
Landstinget Västernorrland
Lotsstugans konferensanläggning
Länsstyrelsen
Mittuniversitetet
Norrdans
Nylunds lås
Previa
Rik Assistans (återkommande)
Rotary
Sandö Räddningsgymnasium
SCA
Scenkonst Västernorrland
Semret
SFI
Skolbibliotek Mitt
Solenskolans rektorsområde (hela personalgruppen)
Vandrarhemmet Mitt i Härnösand
Villa Fridhem (återkommande)
Vårsta diakonigård
Ängets förskola
Öbako