Process

“Process – (lat. proce’ssus, av procedere, framskrida), fortgång, utvecklingsgång, är ett förlopp där något förändras och som hänger samman (har en viss avgränsning) gentemot andra förlopp.”

Så står att läsa på Wikipedia. Livet är en process där utveckling sker genom alla projekt, stora som små, man tar sig an. Jag tror utveckling är viktigt genom hela livet. Att fortsätta framåt. Ibland måste man såklart få stå stilla och hämta andan. Det är som med andningen där man har pauser mellan in- och utandning och mellan ut- och inandning. De är minst lika viktiga som själva andetaget.