God jul och allt därtill

Så här i slutet av året vill man kanske ibland summera hur det har varit. Har man gjort all man velat, uppnått alla mål och så vidare. Hjälper det dig att tänka så eller stressar det dig bara. Begreppet “good enough” borde få ta större plats i alla våra liv. För vi är ju bra som vi är. Visst har man brister men det är inte de som definierar oss utan de möjligheter vi har att leva ett liv med större värdighet, med mer empati för sig själv och andra och med större närvaro.

Med de orden avslutar jag det här året och ser fram emot det nya.

God jul och gott nytt år!