Att vara tillräcklig

Många idag har svår prestationsångest. Man jämför sig med andra och ofta det är vanligt att man nedvärderar sig själv. Att alltid sträva efter att vara så bra man bara kan leder ibland till en djup inre stress. Särskilt när man inte uppnår sina egna ibland ouppnåeliga förväntningar. Vem har lag ribban så högt? Och bör den ligga kvar eller kan vi ta ner den till helt-ok-nivån? Ibland tänker jag att det viktiga är inte målet utan vägen dit. Vad du lär dig på vägen dit, hur du hittar din väg framåt. För mig har det tagit många år till att komma där jag är idag. Med träning i att tänka annorlunda, med åldern, med mycket självmedkänsla. Idag drivs jag av lust och inte av prestation. Hoppas du kan ta första steget åt det hållet också. Så att du får energi över till annat. Kram!