Vintertid

Ja, nu har det snart gått ett år sen pandemin tog sitt grepp om världen. Så mycket har förändrats. Både i det lilla och i det stora. Och även om det har varit svårt så normaliseras livet ändå. Hur har DU haft det?

De flesta har genomgått nån form av förändring. medvetet eller omedvetet. Frivilligt eller ofrivilligt. Vad stämmer in på DIG?

Precis som med yin och yang så kan man kanske börja våga fundera på vad som varit gott i det som varit svårt? Förändrade livsvanor? En ny syn på vad som är viktigt? Eller är det bara negativt med pandemin? För begränsat liv? För lite av det sociala? Stor ensamhet?

För mig har det inneburit en ökad social isolering. Men även en ökad närvaro i naturen och ett långsammare tempo vilket har gjort mig gott. Svårigheter att leda grupper i yoga vilket har hjälpt mig att ta steget till att fokusera mer på mina studier.

Så sätt dig och fundera, skriv gärna ner något också kring både det som varit svårt med pandemin och det som ändå varit bra. Försök se ljusglimtarna. Allt kommer att bli bra.