Våra kunder

Vi jobbar med både stora som små kunder. Här är några uppdragsgivare som vi tidigare arbetat med:
Arbetsförmedlingen, Blissum, Gerestaskolan, Grön helhet, Hola Folkhögskola, Härnösands gymnasium, Härnösands kommun, Härnösands tjejjour, Kommunförbundet Västernorrland, Komvux, Kriminalvården, Kristinaskolan, Kvinnojouren, Ladies Circle, Landgrensskolan, Landstinget Västernorrland, Lotsstugans konferensanläggning, Länsstyrelsen, Mittuniversitetet, Norrdans, Nylunds lås, Previa, Rik Assistans, Rotary, Sandö Räddningsgymnasium, SCA, Scenkonst Västernorrland, Semret, SFI, Skolbibliotek Mitt, Solenskolans rektorsområde (hela personalgruppen), Vandrarhemmet Mitt i Härnösand, Villa Fridhem, Vårsta diakonigård, Ängets förskola, Öbako.